ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน || แพ็คเกจทัวร์สิงคโปร์กรุ๊ปส่วนตัว || ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน || ทัวร์สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล

 

 

หน้าแรก
ทัวร์สิงคโปร์ทางรถ
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์พม่า
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์จีน
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ลาว

 

 

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ
ทัวร์กระบี่
ทัวร์เกาะพีพี
ทัวร์เกาะสิมิลัน
ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์
ทัวร์เกาะห้อง
ทัวร์ภูเก็ต

 

จองตั๋วเรือไปเกาะหลีเป๊ะ
จองตั๋วเรือไปเกาะพีพี

 

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บินเข้า-ออกยะโฮบาร์รู (สนามบิน Senai) พาเที่ยวทุกวัน ไม่มีฟรีเดย์

ทัวร์สิงคโปร์บินตรงดอนเมือง-เซไนมาเลเซีย แพ็คเกจทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน ปี2022 พาเที่ยวเต็มทุกวันไม่มีฟรีเดย์ให้เที่ยวเอง สามารถตัดกรุ๊ปเหมาได้

 

ไฮไลท์ของทริปนี้::

1.อุโมงค์ต้นไม้ (Fort Canning Park Tree Tunnel)
2.ฮาจิเลน ย่านเดินถ่ายรูปและช้อปปิ้ง
3.Garden by the bay (ต้นไม้ก้านสวยๆ)
4.มาริน่าเบย์แซน (สะพานเฮลิกซ์ สิงคโปร์)
5.เมอร์ไลอ้อน
6.ไชน่าทาวน์ วัดพระเขี่ยวแก้ว
7.ถนนออร์ชาร์ด ช้อปปิ้งสุดมัน

 

รายละเอียดการเดินทาง
รหัสทัวร์ TSN-SP01
วันแรก สนามบินยะโฮร์บาร์รู
11.00 น. ทุกท่านพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง เช็คอินด้วยตัวท่านเอง (ทางทัวร์มีตั๋วเครื่องบินให้) จากนั้นรอเวลาขึ้นเครื่องตามเวลาเที่ยวบิน
14.10 น. ออกเดินทางด้วยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD510 เพื่อเดินทางสู่ประเทศสิงคโปร์
17.00 น. เวลามาเลเซียเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชม. รอรับกระเป๋า และออกจาก ตม.มาเลเซียมาเจอกับไกด์คนไทย พูดไทยคอยให้บริการต้อรับท่านที่สนามบินเซไน
จากนั้น พาทุกท่านเดินทางสู่ ร้านอาหาร เพื่อรับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (1)
พัก เมื่อรับประทานอาหารเสร็จพาท่านเข้าสู่ที่พัก ณ New Yoke Hotel หรือระดับเดียวกัน 4 ดาว

 

วันที่สอง Fort Canning Park Tree Tunnel-ฮาจิเลน-การ์เด้นบายเดอะเบย์-มาริน่าเบย์แซน-เมอร์ไลอ้อน
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
08.00 น. ออกเดินทางจากโรงแรมไปยังด่าน Woodland ของสิงคโปร์เพื่อเข้าไปเที่ยวประเทศสิงคโปร์ ซึ่งใช้เวลาเพียง 10 นาทีจากโรงแรม
เมื่อ ทุกท่านผ่านด่านมาเลเซียและด่านสิงคโปร์แล้วพาท่านไปยังแหล่องท่องเที่ยวต่างๆ
ในประเทศสิงคโปร์ดังนี้
1. Fort Canning Park พาท่านไปถ่ายรูปที่อุโมงค์ต้นไม้ยอดนิยม
2.ฮาจิเลน เป็นย่านเดินถ่ายรูป ตึกเก่าที่มีการวาดรูปตามฝาผนังและ
ร้านอาหารทานเล่นเดินชมได้อย่างเพลิดเพลินเลยครับ ใกล้ๆก็จะมีร้านค้าช้อปปิ้ง
ร้านอาหารท้องถิ่นที่ให้ท่านได้ลิ้มลองได้ไม่ขาด หรือจะเดินไปชมพิพิธภัณฑ์ของมาเลเซียที่ต้องอยู่ใกล้ๆ ชื่อ Malay Heritage Center
3.Garden by The Bay เป็นจุดท่องเที่ยวอีกหนึ่งจุดที่ไม่ไฮไลท์ตรงต้นไม้ขนาดใหญ่ 3 ต้น
ตั้งอยู่ด้านหน้าของการ์เด้นบายเดอะเบย์ท่านสามารถถ่ายรูปได้อย่างเพลิดเพลิน (ยังไม่รวมค่าเข้าชม Flower Dome, Cloud และ Supertree Observatory)
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (3)
บ่าย พาทุกท่านเที่ยวสิงคโปร์ต่อดังนี้
4.มาริน่าเบย์แซน พาท่านเดินทางสู่หน้าอ่าวมารีน่าไปพบกับห้างขนาดใหญ่ที่มีทั้งโรงแรม ร้านอาหาร
และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย (ยังไม่รวมขึ้นจุดชมวิวชั้น 57) เชิญท่านเดินชม หรือถ่ายรูปวิวสวยๆ
หน้าอ่าวมารีน่าได้ตามอัธยาศัย เมื่อได้เวลาที่เหมาะสมพาท่านเดินทางผ่านชม Helix Bridge ซึ่งเป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่างอ่าวมารีน่ากับเมอร์ไลอ้อนและผ่านวิวของอาคารหนามทุเรียน หรือ เอสพลานาด
5.เมอร์ไลอ้อน สัญญาลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์คือ รูปปั้นสิงโตพ่นน้ำออกไปทางอ่าวมารีน่าที่นี่เป็นจุดรวมของนักท่องเที่ยว
ที่มาเที่ยวยังประเทศสิงคโปร์ที่ต้องการมาถ่ายรูป
กับเมอร์ไลอ้อนเพื่อแสดงให้เห็นว่าได้มาเที่ยวสิงคโปร์แล้ว
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (4)
พัก พาทุกท่านเข้าพัก ณ Hotel Chancellor หรือ ระดับเดียวกัน

 

วันที่สาม ไชน่าทาวน์สิงคโปร์-วัดพระเขี้ยวแก้ว-ยะโฮร์บาร์รู-สนามบินเซไน
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
08.00 น. ให้ท่านเดินชม และเที่ยวย่านถนนออร์ชาร์ด ซึ่งเป็นย่านการค้าหรือศูนย์กลางของประเทศสิงคโปร์ที่รวมทุกอย่างไว้ที่ย่านนี้ มีห้างดังๆ สินค้าแบนด์เนม และอาหารการกินหลากหลาย
09.30 น. พาท่านเดินทางสู่ ย่านไชน่าทาวน์ ที่นี่จะมีทุกอย่างที่ท่านต้องการ เช่น อาหารการกินที่ Maxwell Food Centre, ไหว้พระที่ Buddha Tooth Relic Temple & Museum (วัดพระเขี้ยวแก้วและพิพิธภัณฑ์), หรือเลือกซื้อของฝากได้ตามอัธยาศัย (อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการเดินชมและเที่ยวในย่านไชน่าทาวน์ของสิงคโปร์)
12.30 น. พาท่านเดินทางสู่ ด่านสิงคโปร์ และมาเลเซีย ทุกท่านผ่านด่านจากนั้นเดินทางต่อสู่ สนามบินเซไน
14.30 น. เช็คอินตั๋วเครื่องบิน เพื่อเตียมตัวเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย
17.55 น. ออกเดินทางกลับ (เวลามาเลเซียเร็วกว่าไทย 1 ชม.) สู่สนามบินดอนเมือง เที่ยวบินที่ FD511
19.20 น. ทุกท่านเดินทางกลับสู่ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

ราคานี้รวม::
1.ค่ารถบัสบริการตามโปรแกรม
2.ค่าที่พัก 2 คืน ระดับ 4 ดาวตามโปรแกรมหรือเทียบเท่า
3.อาหาร 5 มื้อรวมอาหารเช้าที่โรงแรมด้วย
4.ค่าไกด์ดูแลตลอดทริป รับส่งที่สนามบินสิงคโปร์
5.น้ำดื่มแจกวันละ 1 ขวดต่อท่าน
6.ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

 

ราคานี้ยังไม่รวม::
1.ค่าเข้าชม สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล เพิ่ม 81$ (กรณีต้องการ)
2.ค่าเข้าชมการเด้นบายเดอะเบย์ 22$ (กรณีต้องการ)
3. S.E.A. Aquarium 45$ (กรณีต้องการ)
4.ค่าห้องพักที่เพิ่มขึ้นหรือเซอร์ชาร์ตกรณี แจ้งวันจอง หรือ เปลี่ยนแปลงวันเดินทาง
5.ค่าตั๋วเครื่องบิน กรณีลูกค้าให้เราจองให้ เราจะเช็คราคาให้ ณ วันที่ลูกค้าแจ้งจองทัวร์มากับทางเรา.....ปรับราคาตามวันที่ลูกค้าได้แจ้งจองทัวร์มากับทางบริษัท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสทัวร์:: SPHZ-08
ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน จอยทริป หรือ ตัดกรุ๊ปส่วนตัว
เดินทาง ส.ค.65 - มี.ค. 66
เดินทางโดยสายการบิน THAI VIETJET AIR (VZ)
-เข้าชม GARDEN BY THE BAY พิเศษ!!นำท่านขึ้นชมวิวบนทางเดินลอยฟ้า Super tree
-ถ่ายรูป อินเทรนแบบฉบับคังคุไบฟีเว่อ ณ วัดแขก Sri Krishnan/ขอพรเจ้าแม่กวนอิม
-ไหว้พระเขี้ยวแก้ว Buddha Tooth Relic Temple) ที่ไชน่าทาวน์
-ชมเมืองสิงคโปร์ และ ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศ
-สัมผัส Clarke Quay) เป็นย่านท่องเที่ยวและกินดื่มริมแม่น้ำสิงคโปร์
-ชมการแสดงโชว์แสง สี เสียง และน้ำ ที่ใหญ่ที่สุดใน South East Asia กับ Wonder Full Light
-ช้อปปิ้งสินค้า BRAND NAME ที่มารีน่าเบย์แซนด์ และถนนออร์ชาด พร้อมเดินถ่ายรูปสบายๆ
-FORT CANNING PARK อุโมงค์ต้นไม้ในสวนสาธารณะโบราณ ยุคสงครามโลก
-ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (รวมค่าบัตร Option B)
-รวม น้ำดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด

 

รหัสทัวร์:: PSG10-VZ
ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน
-เที่ยวสิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บินตรงสายการบิน VIETJET AIR -เช็คอินแลนด์มาร์ค ช้อปปิ้งไชน่าทาวน์และถนนออร์ชาร์ด -ชมโชว์การแสดงแสง สี เสียง Wonderful Light -พิเศษ ! ลิ้มรส บักกุ้ดเต๋ ร้านสุดฮิต Song Fa - อิสระฟรีเดย์ 1 วัน เลือกซื้อ Option เสริม UNIVERSAL STUDIO -บริการ น้ำดื่มบริการวันละ 1 ขวด
เดินทาง เดือน ส.ค.-ก.ย. 65

 

 

 

 

 

 

โปรโมชั่นทัวร์สิงคโปร์ เดินทางช่วงปีใหม่ (จอยทริปจองได้เลย ) ตัดกรุ๊ปส่วนตัวเลือกวันที่เดินทางได้

รหัสทัวร์ SIN07
ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE ปังสุด ฉุดไม่อยู่ 3D2N
วันที่เดินทาง
29 – 31 ธันวาคม 2565
30 ธันวาคม – 01 มกราคม 66
31 ธันวาคม – 02 มกราคม 66
01 – 03 มกราคม 2566

 

 

รหัสทัวร์ SSP-03
ทัวร์สิงคโปร์ FUN FUN
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี – วัดเจ้าแม่กวนอิม – น้ำพุแห่งโชคลาภ - การ์เด้นบายเดอะเบย์ – สะพานHelix – มาริน่าเบย์แซนด์ – ย่านคลาร์กคีย์ - ล่องเรือBumboat-เมอร์ไลออน - Duty Free - ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด - Jewel Changi - ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่เดินทาง
23 – 25 ธันวาคม 65 (วันคริสมาสต์)
30 ธันวาคม 65 – 1 มกราคม 66 (วันปีใหม่)
31 ธันวาคม 65 – 2 มกราคม 66 (วันปีใหม่)

 

 

รหัสทัวร์ SSP-04
ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน ปีใหม่
ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี – วัดเจ้าแม่กวนอิม – น้ำพุแห่งโชคลาภ - การ์เด้นบายเดอะเบย์ – ย่านคลาร์กคีย์ - ล่องเรือBumboat-เมืองยะโฮร์บารู มาเลเซีย - เลโก้แลนด์(รวมตั๋ว) – สิงคโปร์ – Jurong Park(รวมตั๋ว) – สิงคโปร์ฟลายเออร์ – สะพานHelix – มาริน่าเบย์แซนด์ ชมโชว์ Light& Water
วันที่เดินทาง
22 – 25 ธันวาคม 65 (วันคริสมาสต์)
29 ธันวาคม 65 – 1 มกราคม 66 (วันปีใหม่)
30 ธันวาคม 65 – 2 มกราคม 66 (วันปีใหม่)

 

 

รหัสทัวร์ SSP-05
ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน ช่วงปีใหม่
ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี – วัดเจ้าแม่กวนอิม – น้ำพุแห่งโชคลาภ– สิงคโปร์ ฟลายเออร์– ย่านคลาร์กคีย์ - ล่องเรือBumboat-วัดเทียนฮกเก๋ง – วัดศรีมาริอัมมัน – วัดพระเขี้ยวแก้ว - ตรอกฮาจิเลน - บูกิสสตรีท มาร์เก็ต – การ์เด้นบายเดอะเบย์ – สะพานHelix – มาริน่าเบย์แซนด์ ชมโชว์ Light&Water
วันที่เดินทาง
9 – 12 ธันวาคม 65 (วันรัฐธรรมนูญ)
22 – 25 ธันวาคม 65 (วันคริสมาสต์)
29 ธันวาคม 65 – 1 มกราคม 66 (วันปีใหม่)
30 ธันวาคม 65 – 2 มกราคม 66 (วันปีใหม่)

 

 

รหัสทัวร์ ZGSIN-2210SQ
ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน ช่วงปีใหม่
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินชางงี – ประเทศสิงคโปร์ – การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์ – ถ่ายรุปสะพานเกลียวเฮลิกซ์ – มารีน่า เบย์ แซนด์ส – ถ่ายรูปย่าน คลากคีย์-อุโมงค์ต้นไม้ – เมอร์ไลออน พาร์ค – ไชน่าทาวน์คอมเพล็กซ์ – วัดพระเขี้ยวแก้ว – ถนนช้อปปิ้งออร์ชาร์ด – สนามบินชางงี – น้ำพุจีเวล – สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่เดินทาง
30 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2566
31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2566
01 – 03 มกราคม 2566

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทัวร์หลีเป๊ะ ทัวร์กระบี่ ทัวร์เกาะพีพี ทัวร์เกาะสิมิลัน ทัวร์เกาะรอก
ทัวร์เวียดนาม ทัวร์จีน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์ยุโรป ทัวร์พม่า ทัวร์ลาว ทัวร์ฝรั่งเศส ทัวร์ดูไบ

 

 

 

เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาตเลขที่ 41/00335 Tel. 0853840228 , 0814155955 LINE ID:: @teawsanooktour